SOL Ambacht is een stichting voor openbaar onderwijs en kinderopvang in Hendrik-Ido-Ambacht. SOL Ambacht is per 1-1-2020 ontstaan uit een bestuurlijke fusie tussen Stichting Kinderopvang Hendrik Ido Ambacht en Stichting Openbaar Onderwijs Hendrik Ido Ambacht. Beide organisaties werkten al jarenlang samen en vaak ook in één gebouw. Met de fusie is het proces om te komen tot één geïntegreerde organisatie in een versnelling gekomen.

 

In Hendrik Ido Ambacht zijn 4 Speel- Ontwikkel- Leerpleinen waar onderwijs, opvang, ouders, opvoeding en ontspanning (5 x O) met elkaar verweven zijn. Waar ouders betrokken worden bij de groei en ontwikkeling van hun kind. Waar gewerkt wordt vanuit één missie, één (pedagogische) visie en met één team. Waar we samenwerken met lokale partners, verankerd in de Ambachtse gemeenschap.

 

De kernwaarden van sol Ambacht zijn leidend voor ons denken en doen binnen het SOL in houding en gedrag. Ze laten zien waar we voor staan en hoe we met kinderen, ouders en elkaar omgaan.

Zorg en aandacht

Medewerkers zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van het kind en zijn omgeving en helpen de kinderen te worden wie ze zelf zijn

Passie

De mensen binnen onze organisatie zijn gedreven, nemen verantwoordelijkheid, zijn er voor het kind en werken vanuit hun hart.

Organisatie

 

Visie

Vanuit oogpunt van het kind

Mijn SOL is de spil en het hart van de wijk in de gemeente Hendrik Ido Ambacht. Waar ik naar toe ga om te spelen, te leren en te ontspannen. Hier zijn ook mijn vriendjes en vriendinnetjes. Hier kan ik mijn talenten ontdekken en krijg ik de kans deze verder te ontwikkelen. Hier ben ik altijd welkom, binnen een veilige omgeving en kan ik zijn wie ik ben. Het SOL is er voor mij en ik ga er met plezier naar toe.

 

In het SOL werkt een team van mensen die mij, met passie helpen en ondersteunen op mijn weg naar volwassenheid. Wanneer ik het SOL verlaat ben ik een jongvolwassene in de dop met zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid en die positief in het leven staat. De verschillende mensen in het team hebben met elkaar een dagprogramma samengesteld waarin ik uitgedaagd en gestimuleerd wordt om te leren en te ervaren.

In het dagelijks aanbod sluiten educatie, ontspanning, inspanning, opvang, opvoeding en zorg op elkaar aan. Het dagprogramma is zo opgesteld dat theorie en praktijk op elkaar aansluiten en zorgen voor verdieping en verbreding. Hierbij betrekt het team ook andere partijen uit de wijk, zoals verenigingen, buurtbewoners, jeugdteam zorg, winkeliers en bedrijven.

 

Het team van professionals heeft, ieder vanuit zijn eigen deskundigheid, niet alleen oog voor mij maar ook aandacht voor alle kinderen. Dit betekent dat ik binnen het dagprogramma kan kiezen voor een activiteit of les die aansluit bij mijn behoefte. Wanneer het met mij niet goed gaat in mijn ontwikkeling of gedrag, wordt er een plan opgesteld om mij te helpen. Mijn ouders en indien nodig ook professionele organisaties worden hierbij betrokken. Het is fijn dat iedereen in het team op dezelfde manier werkt en ons allemaal kent. Er wordt gewerkt vanuit één organisatie met één (pedagogische) visie. Het gebouw van het SOL is licht en open met warme kleuren waar de verschillende activiteiten plaatsvinden. Voor mij is het duidelijk waar ik moet zijn voor lessen, sport en eten tussen de middag. Waar ik lawaai mag maken, even helemaal niets mag doen, waar ik rustig kan lezen of mijn huiswerk kan maken. In het SOL gebeurt veel. Er is ruimte om les te geven, te koken, te dansen, muziek te maken, te sporten, even niets doen, toneel te spelen, te computeren, te schilderen en te klussen.

 

Buiten is er ruimte voor verschillende activiteiten zoals een educatief plein, een moestuin, hutten bouwen, in het gras liggen en dergelijke. Mijn ouders zijn actief betrokken bij mijn ontwikkeling. Wanneer mijn ouders een hulpvraag hebben dan kunnen ze bij het team (mentor) terecht. Voor mijn ouders worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals inloopspreekuren, ouderavonden, cursussen. We verwachten ook dat ouders meedoen en participeren binnen het SOL.

 

Het SOL is het hele jaar open. Ik kan er al vanaf 7.00 uur terecht en ik mag blijven tot 18.30 uur.

 

Missie SOL Ambacht

Ieder kind krijgt door te spelen, te ontwikkelen en te leren bij SOL Ambacht de optimale ontwikkelkansen om op te groeien tot een zelfstandige, succesvolle, verantwoordelijke en positieve persoonlijkheid middels een per SOL samenhangend dagprogramma waarin opvoeding, ouders, onderwijs opvang en ontspanning met elkaar verweven zijn.

 

De Organisatie

SOL Ambacht is een stichting met een Raad van Toezichtmodel. Het bestuur is belast met het besturen van de organisatie. Dit gebeurt door de bestuurders Meindert Schenk en Chris Govers. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur. De Raad van Toezicht van SOL Ambacht bestaat uit de volgende personen: J.G.A. Paans (voorzitter), M.J.K. van Velzen-Ruit, G.A. Hagoort, R. Looije en E. Boer.

 

Medezeggenschap

Medezeggenschap is wettelijk geregeld bij onderwijs en kinderopvang. We kennen de (centrale) oudercommissie, de ondernemingsraad en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Binnen SOL Ambacht hebben deze gremia zich verenigd in een Centrale Medezeggenschap Commissie (CMC). Er wordt dan ook gezamenlijk vergaderd. Alleen wanneer het (wettelijk) nodig is adviseren de afzonderlijke medezeggenschapsorganen afzonderlijk.

 

Postadres

Postbus 243

3340 AE Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres

Van Polanenstraat 16

3341 GP Hendrik-Ido-Ambacht

Organisatie

Vacatures

Privacy

Documenten

Hier vindt u downloadbare documenten en links naar andere websites.

Documenten

 

Contact

  078-6849150

  info@solambacht.nl